Temizlik Şirketi Mülk Yönetimi

Temizlik Şirketi Personel Eğitimi ve Geliştirme
17 Haziran 2017
Temizlik Şirketi Gizlilik & İletişimler
17 Haziran 2017

Temizlik Şirketi Mülk Yönetimi

Bütün Pofuduk Diyarbakır Temizlik Şirketi projeleri tescilli ve üçüncü taraf yazılımı telif hakları yasalarına uygun hareket edecek ve yaptırıma tabi tutacaklardır. Pofuduk Temizlik lisanslı yazılımı kullanılarak elde edilen bilgiler Pofuduk Temizlik’nin mülkiyeti altındadır. Pofuduk Temizliknin yazılı izni olmaksızın tescilli yazılımlar kopyalanmayacak veya dağıtılmayacaktır. (Tescilli Yazılım, Pofuduk Temizlik Temizlik Şirketleri tarafından satın alınan, kiralanan, lisanslanan veya geliştirilen bir yazılım olarak tanımlanmaktadır). Çoklu iş istasyonları için gereken ağ lisanslarnın bulunduğu haller haricinde her bir bilgisayar için her bir yazılım programının bir kopyası satın alınacaktır.

Pofuduk Temizlik bilgisayarlarında yalnızca lisanslı ve onaylı yazılımlar kullanılacaktır. Pofuduk Temizlik çalışanlarının geliştirdiği bütün programlar ve şablonlar şirketin malıdır. Bu bilgiler tescilli bilgiler olarak kabul edilmektedir.
Pofuduk Temizlik’e ait bilgisayarlar mesai saatleri içinde ve yalnızca şirket işleri için kullanılacaktır.
Housekeeping Hizmetleri Yöneticisi bu programlar kullanılarak oluşturulan ve saklanan finansal ve diğer bilgilerin güvenliğinden sorumlu olacaktır.

Bütün bilgisayar operatörleri Pofuduk Temizlik donanımları, yazılımları ve verilerinin işlenmesinde makul bir dikkat göstereceklerdir.
Temizlik Projelerindede bulunan tüm Pofuduk Temizlikve Müşteriye ait, demirbaşların ve ekipmanların korunup gözlenmesi proje yöneticisinin sorumluluğundadır. Tüm demirbaş eşyalar demirbaş zimmet formu ile proje yönetcisine zimmetlenir.
Pofuduk Temizlik Merkez üst yönetiminin yönlendirmesi ile Altı ayda bir veya yılda bir kez merkez tarafından envanter takibi yapılır ve demirbaşta eksilme veya artma olduğunda tutanakla ilgili kişilerin onayı alınır. Bu tutanaklar da demirbaş zimmet formunun ekine konulur.