Temizlik Kavramı ve Alt Temaları

beyaz bayrak
Beyaz Bayrak Projesi Nedir ?
11 Aralık 2017
Diyarbakır temizlik makinaları
Diyarbakır Temizlik Makinaları
21 Aralık 2017

Temizlik Kavramı ve Alt Temaları

Diyarbakır Temizlik şirketleri

Diyarbakır Temizlik şirketleri

Temizlik Kavramı ve Alt Temaları I Diyarbakır Temizlik Şirketleri


Diyarbakır Temizlik Şirketleri insan fizyolojik gereksinimi sonucu gerçekleştirdiği temizlik uygulamalarını,
bilgi birikimine paralel olarak geliştirdiği fiziksel ve tinsel unsurlar barındıran
kavramlar oluşturarak kabul etmiş veya kabul ettirmiştir. İnsanın fizyolojik
gereksinimleri tarafından belirlenen temiz ve kirli kavramı, süreç içinde fiziksel
anlamının ötesine geçmiş pek çok soyut ve somut belirlenmede kullanılmaya
başlamıştır. Bu değerlerin evrimi toplumların, fizyoloji temelinde; bilişsel, duyusal ve
sosyal gelişimini anlatan en önemli veriler arasında yer almaktadır.
Diyarbakır Temizlik Şirketleri lideri Miss Temizlik Ofisi Sizin için yazıyor.
Fiziksel Tmizlik genel anlamda; “herhangi bir nesnenin veya canlının kendi
doğasına ait olan veya olmayan, olumsuz algılanan, nahoş duygu ve düşünceler
uyandıran, kimyasal, biyolojik, fiziksel unsurlardan arınmayı ve arındırma”yı ifade
etmektedir. Fiziksel temizlik uygulamaları genellikle kişisel temizlk, çevre temizliği ve
tıbbi temizlk olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmektedir.

Hijyen nedir? ile ilgili çalışmamıza linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Kişisel Temizlik

Diyarbakır Temizlik Şirketleri Kişisel temizliğin uygulamaları genel olarak;

(1) bedenin
tümünün temizlenmesi,

(2) bedenin belli bölümlerinin temizlenmesi,

(3) giysilerin ve
özel eşyaların temizlenmesi,

(4) insanın yaşadığı sürekli temas ettiği yerin ve o yere ait
bölümlerin temizlenmesini içermektedir.


Çevre Temizliği

Diyarbakır Temizlik Şirketleri Çevre temizliği uygulamaları, aynı zaman diliminde yer alan
toplumların bilgi birikimlerine paralel olarak belirgin farklılıklar gösterirken,
kaçınılmaz olarak farklı zaman dilimlerinde yer alan toplumlarında yine bilgi
birikimlerine paralel olarak farklı kavram açılımlarına ve uygulamalarına neden
olmuştur.
Bu farklılığın nedenleri; toplumların fiziki çevre ile ilgili bilgi birikiminin yeterli
olmamasından, mevcut kapsamlı bilginin yeterince anlaşılmamış olması nedeniyle
uygulamalara gerektiği biçimde yansıtılamamasından veya mevcut bilginin o zamanın
olanakları içinde uygulanabilirliğinin olmamasındandır.

Çevre temizliği uygulamaları genel olarak;

(1) insanın sağlık kriterlerine uygun
bir yerde yaşaması amacıyla, yerleşim biriminin, temiz hava, su ve toprağa sahip yere
kurulması,

(2) kentin cadde ve sokakların temizlenmesi,

(3) temizlikle ilgili mimari
yapıların yapılması,

(4) çeşitli nitelikteki atıkların toplanması ve uygun biçimde yok
edilmesi,

(5) ölülerin yakılması ve/veya defnedilmesi ile ilgili uygulamalardır.

Osmanlılarda Temizlik Nasıl olurdu? Yazımızı okumak için tıklayın


Tıbbi Temizliğin Yöntemleri

Bilindiği gibi, tıpta temizliğin fizyolojik sağlık kriterlerine
uygun olduğu belirtmek amacıyla, şifa tanrıçası Hygiea’nın isminden türetilen “hijyen”
sözcüğünün kullanımı tercih edilmiştir.
Hijyen, genel temizliğin ötesinde temiz koku, tozlardan kurtulma, çıplak gözle
görülmeyen ancak var olduğu kabul edilen, mikroskop yardımı ile görülebilen
mikroorganizmalardan arınmak ve arınmaya yönelik uygulamalarda dezenfeksiyonu ve
sterilizasyonu sağlayan maddelerin kullanılması ile gerçekleştirilen temizliği ifade
etmektedir. Çalışmamızda her iki sözcüğün açılımlarını içeren uygulamalara yer
verilmiştir.


Tıbbi Temizliğin Özeti

(1) hastanın tedavi edildiği hastane veya
muayenehanenin temiz olması,

(2) hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının dezenfekte
olmaları ve steril giysiler giyinmeleri,

(3) hastaların tedavisinde steril aletlerin
kullanılması,

(4) hastanın vücudunun tümünün veya tedavi olacak bölümünün ve şayet
varsa yarasının temizlenmesidir.


Bizleri Takip Etmeyi İhmal Etmeyin → Facebook    Google+    İnstagram    Twitter


Comments are closed.