Beyaz Bayrak Projesi Nedir ?

Osmanlılarda Temizlik
Osmanlılarda Temizlik
11 Aralık 2017
Diyarbakır Temizlik şirketleri
Temizlik Kavramı ve Alt Temaları
13 Aralık 2017

Beyaz Bayrak Projesi Nedir ?

beyaz bayrak

diyarbakır temizlik şirketleri

Beyaz Bayrak Projesi Nedir?


Beyaz Bayrak Projesi  Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, okulların temizlik ve hijyen
konusunda teşvik edilmesi,

okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla 03.08.2006
tarihinde dört yıl geçerli bir protokol imzalanmıştır.

Protokolün dört yılın bitiminden itibaren taraflar gerek gördüğünde tekrar düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Projenin içeriğinde;

toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek,

temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarının asli görevleri arasındadır.

Bu bağlamda, “Sağlık Bakanlığı ile
Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde okulların belli kriterler esas alınarak denetlenmesinin
verimli olacağı düşünülmektedir.

Böylece, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik
edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.”

Bu amaçla “Beyaz Bayrak” Denetim Formu hazırlanıp bu konuda gayret gösteren
okullarımızın bu çalışmaları 17.04.2006 tarih ve 3863 sayılı onayı ile “Beyaz Bayrak” ve
“Sertifika” ile ödüllendirilmesi uygun bulunmuştur.

Denetim Formunda 11 başlık ve bu başlıklarda toplam 56 soru bulunmaktadır.
Başlıklar ve her başlıkta yer alan soruların adedi ise aşağıda yer almaktadır;

1. Okul çevresi (6 soru),
2. Okul içi (koridor) (4 soru),
3. Sınıflar (7 soru),
4. İdari birim, öğretmenler odası, kütüphane, (3 soru),
5. Isıtma durumu (2 soru),
6. Spor salonu, tiyatro salonu, atölyeler, laboratuvarlar, (3 soru),
7. Revir (5 soru),
8. Kantin (10 soru),
9. Tuvaletler (9 soru),
10. İçme suyu (4 soru),
11. Diğer (3 soru)
6
Sorular 1 ile 4 arasında puanlandırılmış ve toplam 100 puan oluşturulmuştur. Yapılan
denetlemelerde 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okullara “Beyaz Bayrak” ve
“Sertifika” verilmektedir.

Bu sertifikanın geçerlilik süresi 2 yıldır.
MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 17.02.2009 tarih ve 2009/20 sayılı
Genelgesi’yle “Beyaz Bayrak Denetim Formu” kriterleri esas alınarak,

Beyaz Bayrak almak
üzere müracaat etmeyen bütün okul ve kurumların Beyaz Bayrak alacak hâle getirilmesi
istenmiştir.
Genelgenin gönderilmesinden sonra geçen iki aylık süre içinde Beyaz Bayrak alan
okulların sayısında önemli artış görülmüş;

Beyaz Bayrak alan okulların sayısı 2500’den
3446’ya yükselmiştir.

Sağlığın her şeyin başı olduğu bir gerçektir. Millî Eğitim Bakanlığı da konuya bu
açıdan bakmakta, gereken hassasiyet ve itinayı göstermektedir.

Millî eğitim müdürlükleri
kanalıyla okul yönetimlerinin kantinler üzerindeki etkinliği canlı tutulmaktadır. Bakanlığın 17
Nisan 2007’de yayımladığı 2007/33 sayılı Genelgeyle “Okul Kantinlerinin Denetimi ve
Uygulanacak Hijyen Kuralları” belirlemiştir.


Bizleri Takip Etmeyi İhmal Etmeyin → Facebook    Google+    İnstagram    Twitter


 

Comments are closed.